Publicatie op ZwembadBranche

ZwemConsult is onderdeel van een intensief netwerk binnen de ZwembadBranche.Veel enthousiaste vakgenoten delen hun kennis met het doel de zwemveiligheid en zwemvaardigheid in Nederland te doen toenemen.En daartoe delen wij de beschikbare kennis ook onderling via de beschikbare media. Zie hier een voorbeeld van een collega:Het buitenbad winterklaar maken. Publicatie op (meer…)

De betekenis van het ZwemConsult Logo

De reddingsboei staat voor het bieden van hulp. Praktiseren en onderwijzen van Zwemmend Redden valt daaronder. Maar ook het verzorgen van zwemles aan kinderen en beroepsonderwijs voor de ZwembadBranche, zowel “nat” als “vet”.Nat beroepsonderwijs omvat de opleidingen Toezichthouder, Zwemonderwijzer, Aquaspecialist en Manager. Vet beroepsonderwijs omvat de modulen Technische Dienst (Zwembadmachinist) (meer…)

ZwembadBranche versus Wetgeving een dilemma?

De ZwembadBranche dient zich te conformeren aan de Wetgeving. In alle opzichten. Dat is helaas nog niet simpel.Kenmerkend voor de ZwembadBranche is het samenspel tussen vele disciplines. Juist in deze sector komen veel juridische elementen samen. Waardoor soms overlapping en tegenstrijdigheid ontstaat.Ik tracht het bedoelde met enkele praktijkvoorbeelden te verhelderen:In (meer…)