Beroepsopleiding Zwembadmachinist

ZwemConsult is ontwikkelaar van de integrale beroepsopleiding Zwembadmachinist TD1 – TD2 – TD3 – TD4. In nauwe samenwerking met de ZwembadBranche zijn gekoppelde competentieprofielen vastgesteld voor vier niveaus welke synchroon lopen met de certificeerbare eenheden allround zwemonderwijzer CE1 – CE2 – CE3 – CE4.

Aanleiding
Er is een toenemende behoefte aan technische bekwaamheid op de dagelijkse werkvloer van badinrichtingen. Ook gericht op de toekomst, mede door de te verwachten wijzigingen in de Bhvbz (van middel- naar doelvoorschriften), is een belangrijke rol weggelegd voor technische zwembadmedewerkers. Binnen de beroepsopleidingen zit geen opleiding Zwembadtechniek. Het werkgebied is met de tijd verschoven van dagtaak naar nevenfuncties waardoor het vakmanschap versnippert is over verschillende opleidingen.

Inleiding
Er is een NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek opgestart, waar gewerkt is aan een beschrijving van noodzakelijke leerdoelen op het gebied van zwembadtechniek. Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ) coördineert deze werkgroep die als eerste doel heeft om kaders vast te stellen waaraan opleidingen zwembadtechniek dienen te voldoen. Hierdoor kunnen de in de markt aangeboden opleidingen beter met elkaar vergeleken worden en sluiten de verschillende onderdelen beter bij elkaar aan. Dit alles om wildgroei in de opleidingen te voorkomen.
Er is een toenemende behoefte aan technische bekwaamheid in de ZwembadBranche. De te verwachten wijzigingen in de BhvBZ (van middel- naar doelvoorschriften) leggen een nog zwaardere wissel op de
technische afdeling, zowel uitvoerend als beheersmatig. Binnen de beroepsopleidingen bestaat geen specifieke opleiding ZwembadTechniek. Maar binnenkort dus wel.
Een goed gefundeerde opleiding zwembadtechniek omvat meer dan de waterbehandeling alleen, véél meer. Ook de luchtbehandeling speelt een grote rol en in het najaar 2015 werd het elektrotechnische installatievoorschrift NEN-1010 drastisch herzien. Maar ook de koudetechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde, bouwkunde en liftinstallaties zijn belangrijke elementen. Daarnaast dienen certificeringen als Voldoende Opgeleid persoon (VOP) en Installatieverantwoordelijke NEN3140 verplicht te worden geborgd. En dit is nog maar een beperkte opsomming. Een goed opgeleide technisch medewerker beheerst alle denkbare componenten van het gehele gebouw.
Het is natuurlijk niet nodig dat alle medewerkers van de technische dienst volledig vakbekwaam zijn en is dit wel haalbaar? Met dit uitgangspunt voor ogen heeft de Werkgroep een splitsing gemaakt tussen uitvoering, beheer en verantwoording. Hierdoor ontstaan keuzemogelijkheden. Alles zelf doen, een gedeelte uitbesteden aan specialisten of alles uitbesteden.

NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek
Een NPZ werkgroep Opleidingen Zwembadtechniek heeft het volledige werkterrein van de zwembadtechniek geïnventariseerd en uitgewerkt in een opleidingsmatrix (concentrisch). Een opleidingstraject bestaande uit bovengenoemde 4 schaalniveaus (uitstroomprofielen). Voor de vier schaalniveaus zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven (voor de verschillende werkgebieden; zwembadtechniek en chemie, bouwkundige aspecten, wettelijke kaders/voorschriften en veiligheid en beheer/management).

Rate this post

Over tedverbeek

Ik ben de webmaster

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.