De opleidingen Zwembadtechniek van ZwemConsult

De beroepsopleiding Zwembadtechniek van het Nationaal Platform Zwembaden|NRZ, door ZwemConsult Zwembadmachinist genoemd, is ontwikkeld om vakmensen voor deze branche deskundig op te leiden en te certificeren. De wet- en regelgeving stelt hieraan strenge eisen. Helaas is de wetgeving omvangrijk en zeer lastig te doorgronden. De regelgeving is zelfs nog lastiger. Hierna worden beiden in leesbare begrippen uiteengezet.

De wetgeving voor de ZwembadBranche is zeer omvangrijk en kent vele elementen. De aansprakelijkheid berust bij de werkgever en de werknemer. In preventieve zin dient een dossier aanwezig te zijn waarin alle elementen zijn beschreven inclusief een controleschema. Het geheel omvat zowel de accommodatie als de vakmensen die daarin werken. Bij calamiteiten dient achteraf te worden aangetoond dat alles is gedaan om dit te voorkomen.

Een vakman is een persoon die zijn kennis kan aantonen met een diploma dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een diploma wordt uitgereikt na het voltooien van een opleiding en afleggen van een staatsexamen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voorbeelden zijn de MBO  monteur elektrotechnische installaties en HBO elektrotechnisch ingenieur.

Beide genoemde vakmensen zijn bekwaam in de elektrotechniek. De zwemaccommodatie omvat echter vele technische disciplines. Het gebouw zelf en de installaties daarin voor verwarming, luchtbehandeling, drinkwater, zwemwater, afvalwater, heftoestellen en nog vele andere elementen vergen speciale vakkennis. En dus specifiek opgeleide en gediplomeerde vakmensen.

Het is aan te bevelen maar niet altijd noodzakelijk om alle vakbekwaamheden te beheersen. Bij uitvoerende handelingen dient de technische medewerker over de benodigde kennis en kunde van de betreffende elementen te beschikken. Dit kan ook worden gerealiseerd door te werken in teamverband. Denk hierbij aan een bouwproject waarin de ijzervlechter, timmerman en dakdekker ieder hun specialisme beoefenen. Alleen de opzichter van de opdrachtgever en de uitvoerder van de bouwonderneming beheersen, en zijn verantwoordelijk voor, alle disciplines. In de ZwembadBranche zijn dit de complexeigenaar en de exploitant of hun aantoonbaar vakbekwame vertegenwoordigers op de locatie.

Het is niet altijd noodzakelijk om de vakbekwaamheid met een diploma te borgen. Op kleine onderdelen kan soms worden volstaan met een korte opleiding of training welke worden afgerond met een certificaat. Een certificaat is een bewijs van deelname aan de opleiding maar geen erkend diploma omdat het staatsexamen ontbreekt. Er bestaat ook een tussenvariant. Een aantal brancheverenigingen en opleidingsinstituten geven ook diploma’s uit welke wel voldoen aan de regelgeving van de staatsexamens maar niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn erkend. Dit worden Branchecertificaten genoemd en onder andere toegepast in de ZwembadBranche.

Vakbekwaamheid kent meerdere niveaus. Het benodigde niveau gaat samen met de complexiteit en verantwoordelijkheid per element. Voor het ontwerpen en goedkeuren van een elektrisch schema is de opleiding en bekwaamheid van HBO elektrotechnisch ingenieur noodzakelijk. Voor het aanleggen en in bedrijf stellen van deze elektrische installatie is MBO monteur elektrotechnische installaties nodig. Deze monteur kan worden bijgestaan door een vakbekwame VMBO assistent. De vakbekwaamheid is door het Ministerie OCW vastgelegd in een raamwerk. Dit raamwerk telt acht niveaus van basiseducatie tot universiteit, ook wel competentieprofielen genoemd. Het beschrijft per niveau de bijbehorende kennis, vaardigheden, mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) werknemer weet en kan. Werknemers en studenten krijgen hiermee inzicht in hun werk- en denkniveau, wat hen handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling.

De opleiding zwembadmachinist kent vier opleiding- en functieniveaus welke certificeerbare eenheden Technische Dienst (TD) of uitstroomprofielen worden genoemd. De gehele opleiding telt elf vakdisciplines welke onderling weer zijn verdeeld in niveaus.

Uitstroomprofiel TD1 ofwel Onderhoudsmedewerker is dé basisopleiding voor alle medewerkers in een zwemaccommodatie. Met deze kennis ben je in staat om dagelijks toezicht te houden op de technische veiligheid. Je leert handelingen zoals watermeten, de basiskennis van waterbehandelingsinstallaties en het filterspoelen. De module TD1 is gesplitst in twee onderdelen:

 1. Basiskennis van de waterkringlopen en filtratie (TZ1).
 2. Chemische basiskennis en het watermeten (TC1).

Beide vakken kunnen apart worden gevolgd en afgerond met een toets en certificaat. Deze functionaris dient ook gecertificeerd te zijn als VOP (Voldoende Opgeleid Persoon) en B-VCA (Basis Veiligheid Checklist Aannemers).

Uitstroomprofiel TD2 ofwel Medewerker Technische Dienst is voor medewerkers die regelmatig technische basiswerkzaamheden verrichten. Zij fungeren als assistent van de Senior Medewerker Technische Dienst. Om examen te mogen doen volgen is het bezit van het NPZ-Branchecertificaat TD1 verplicht. Alsook de certificeringen VOP en B-VCA. De opleiding omvat acht vakdisciplines:

 1. Praktische kennis van zwemwaterinstallaties (TZ2).
 2. Uitgebreide theoretische chemische kennis en praktische toepassing (TC2).
 3. Basiskennis van de luchtbehandelingsinstallaties(TL2).
 4. Basiskennis van drinkwaterinstallaties (TS2).
 5. Basiskennis van verwarmingsinstallaties (TV2).
 6. Basiskennis van meet- en regeltechniek (TM2).
 7. Basiskennis van bouwkundige aspecten (BC2).
 8. Basiskennis van Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften (WB2).

Alle acht vakken kunnen apart worden gevolgd en afgerond met een toets en certificaat.

Uitstroomprofiel TD3 ofwel Senior Medewerker Technische Dienst beheerst alle technische werkzaamheden en kan deze zelfstandig verrichten onder verantwoording van het Hoofd Technische Dienst. Is belast met de uitvoering van de onderhoudsplanning. Adviseert het Hoofd Technische Dienst of management planmatig en budgettair. Om examen te mogen doen is het bezit van de NPZ-Branchecertificaten TD1 en TD2 verplicht. Alsook certificeringen VOP en B-VCA. De opleiding omvat tien vakdisciplines.

 1. Uitgebreide theoretische kennis van zwemwaterinstallaties (TZ3).
 2. Praktische kennis van de luchtbehandelingsinstallaties (TL3).
 3. Praktische kennis van drinkwaterinstallaties (TS3).
 4. Praktische kennis van riolering en lozingen (TR3).
 5. Praktische kennis elektrische installaties (TE3).
 6. Praktische kennis van verwarmingsinstallaties (TV3).
 7. Praktische kennis van meet- en regeltechniek (TM3).
 8. Praktische kennis van bouwkundige aspecten (BC3).
 9. Praktische kennis van Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften (WB3).
 10. Praktische kennis van Beheer en management (M3).

Uitstroomprofiel TD4 ofwel Hoofd Technische Dienst beheerst alle disciplines. Geeft leiding aan de technische dienst. Is belast met het opstellen van en de controle op de onderhoudsplanning. Adviseert de directie planmatig en budgettair. Is budgethouder. Om examen te mogen doen is het bezit van de NPZ-Branchecertificaten TD1, 2 en 3 en de certificeringen VP (Vakbekwaam Persoon) en VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) verplicht. De opleiding omvat tien vakdisciplines.

 1. Uitgebreide kennis en vaardigheid zwemwaterinstallaties (TZ4).
 2. Uitgebreide kennis en vaardigheid luchtbehandelingsinstallaties (TL4).
 3. Uitgebreide kennis en vaardigheid drinkwaterinstallaties (TS4).
 4. Uitgebreide kennis en vaardigheid riolering en lozingen (TR4).
 5. Uitgebreide kennis en vaardigheid elektrische installaties (TE4).
 6. Uitgebreide kennis en vaardigheid verwarmingsinstallaties (TV4).
 7. Uitgebreide kennis en vaardigheid meet- en regeltechniek (TM4).
 8. Uitgebreide kennis en vaardigheid bouwkundige aspecten (BC4).
 9. Uitgebreide kennis van Wettelijke kaders en voorschriften (WB4).
 10. Uitgebreide kennis van en vaardigheid in Beheer en management (M4).
5/5 - (1 stemmen)

Over tedverbeek

Ik ben de webmaster

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.