Accreditatie ZwemConsult

Vakbekwaamheid is niet vanzelfsprekend. ZwemConsult beschikt over alle benodigde accreditaties en licenties.

CRKBO_Instelling ZwemConsult

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs omvat een register Instellingen en een register Docenten. In het register Instellingen zijn alle onderwijsinstituten opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleider voor Kort Beroepsonderwijs. ZwemConsult is geaccrediteerd als instelling door het CRKBO. Klik op het logo hiernaast en tik in de box “Naam” het woord “ZwemConsult” voor verificatie.


CRKBO_Docent T. VerbeekIn het register Docenten van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode. De docenten van of namens ZwemConsult zijn volledig geaccrediteerd voor het kunnen en mogen onderwijzen van alle vakken die zij beheersen. Klik op het logo hiernaast en tik in de box “Naam” het woord “ZwemConsult” voor verificatie.


Logo SBB leerbedrijf ZwemConsultDe Wet Educatie Beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Een erkend leerbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • Stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.
  • Maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • Is bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • Gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.

Klik op het logo van de SBB voor verificatie van ZwemConsult.


Logo_Zwembadtechniek_OutlineZwemConsult is een geaccrediteerd opleidingsinstituut voor alle Branche-opleidingen Zwembadtechniek onder auspiciën van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Daarnaast is ZwemConsult, als lid van de Deskundigenraad Educatie Zwembadtechniek (DEZ) intensief betrokken bij het ontwikkelen, bijstellen en implementeren van de opleidingen Zwembadtechnicus. ZwemConsult is een erkend exameninstituut voor alle beroepsopleidingen in de ZwembadBranche.


registerleraar T. VerbeekDe Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. De Onderwijsraad onderschrijft in haar advies deze uitgangspunten.
Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s, schoolleiding en cursisten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij ZwemConsult is het onderwijs in goede handen.


reddingsbrigadeZwemConsult is volledig geaccrediteerd voor het opleiden en examineren van de opleidingen Reddingsbrigade Nederland. Deze omvatten o.a. de disciplines Elementair, Open water, Strand en, speciaal voor de beroepskrachten, Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ).


kamer van koophandel ZwemConsultZwemConsult is ingeschreven bij de kamer van Koophandel:
KvK 75442906
Vestigingsnr. 000043311709
Klik via het logo naar de website om het bedrijfsprofiel en het uitreksel te downloaden.
Hieraan zijn kosten verbonden.