Dispensatie toelating opleiding ZwemConsult

Toelatingsvoorwaarden ZwemConsult

ZwemConsult stelt eisen aan cursisten. Een opleiding volg je om in de praktijk het werk goed te beheersen. Het behalen van een diploma is hierbij slechts een voorwaarde, niet het doel. Werkgevers zijn zeer content met gediplomeerde ZwemConsult cursisten en dat moet vooral zo blijven. Daarom stelt ZwemConsult toelatingsvoorwaarden aan het mogen en kunnen starten met een opleiding.

Opleiders en voortraject

Bij alle opleidingen van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is het mogelijk bij meerdere opleiders onderdelen te volgen. Dit brengt mee dat instromers een deel van de opleiding misschien elders hebben genoten. ZwemConsult neemt geen genoegen met een diploma of deelcertificaat alleen. Iedere cursist dient vooraf het beoogde kennisniveau aan te tonen. Om dit vereiste niveau te controleren bestaan twee mogelijkheden. Ofwel via een persoonlijk intakegesprek met ZwemConsult. Danwel met behulp van een toelatingstoets. Zie hierna.

Toelatingstoets Zwembadtechnicus

De opleidingen zwembadtechniek kent vier niveaus. Iedereen kan starten met het niveau TD1. Om te kunnen starten bij ZwemConsult met het niveau TD2 dient de cursist vooraf aan te tonen dat het vereiste kennisniveau aanwezig is. De eisen voor toelating tot het niveau TD3 worden nog hoger gesteld. ZwemConsult geeft vooral praktijkkennis en ervaring mee in de opleidingen en onderscheid zich hiermee.

Gediplomeerden Zwembadmachinist ZwemConsult

Alle voormalige technische opleidingen in de ZwembadBranche zijn per 1 januari 2018 samengevoegd en ondergebracht bij de Brancheorganisatie Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Alle voormalige cursisten van ZwemConsult vallen onder deze regeling, Dus gediplomeerde Zwembadmachinisten en cursisten die hun opleiding afronden met een certificaat. Het overgangsmoment is vastgesteld op 1 september 2014. Cursisten die na die datum onderdelen hebben afgerond kunnen misschien instromen op een hoger niveau. Oudcursisten ZwemConsult kunnen onder voorwaarden volledig NRZ-examen.

Ervaren Zwembadtechnici zonder vereiste vooropleidingen

Mensen met veel praktijkervaring willen ook graag de vereiste Branchediploma’s behalen. En die hoeven dan niet het gehele traject te doorlopen. Althans, niet bij ZwemConsult. Natuurlijk kan een cursist met veel praktijkervaring aantonen over de nodige expertise te beschikken. Een toelatingstest moet dan geen probleem vormen.

Toelatingstesten ZwemConsult

Op deze site zijn twee technische toelatingstesten beschikbaar. Je dient eerst te registreren op deze site om toegang te verkrijgen. Registreren kan hier:

Registreren

 

Je bent geregistreerd en beschikt over de juiste licentie? Dan kun je hier inloggen:

Inloggen

 

Iedereen kan starten met het niveau TD1. Voor het niveau TD2 is een toelatingstoets beschikbaar.

Toelatingstoets TD2

 

Voor het niveau TD3 is het bezit van het diploma TD2 verplicht. Maar er is een toelatingstoets TD3 beschikbaar. Indien deze met een voldoende wordt gemaakt kan de opleiding TD2 via een sterk verkort traject worden doorlopen op weg naar het eindexamen.

Toelatingstoets TD3