Leiding geven in een zwembad

Voor iedereen die door wil groeien naar een leidinggevende functie!

Certificeerbare eenheid 4 – Leiding geven in een zwembad

Werk je al enige tijd in een zwembad en wil je graag doorgroeien naar een meer leidinggevende of coördinerende functie? Dan is de opleiding Leiding geven in een zwembad dé kans voor jou!

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren Allround Zwembadmedewerkers en bevoegde zwemonderwijzers die al een tijdje aan het werk zijn in een zwembad. De opleiding bereidt je voor op een meer leidinggevende of coördinerende functie , zoals teamleider of hoofd zwemzaken. Een waardevolle ondersteuning voor de zwembadmanager.
De opleiding bestaat uit een theoretische en praktische component. Basis voor de theorie is het theorieboek van het NRZ. ZwemConsult voegt daar het boek SB4 Sport en Management aan toe. Het ontwikkelen van en actief oefenen van praktische vaardigheden is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Centraal in de cursus staan de volgende onderwerpen

 • leiding geven aan medewerkers;
 • communiceren en presenteren;
 • trends en ontwikkelingen;
 • kwaliteitszorg, plannen en organiseren.

De opleiding duurt gemiddeld zes maanden

 • Aansluiting bij dagelijkse praktijk
 • Stap voor stap leert de cursist de belangrijkste leidinggevende vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Aan bod komen daarbij onder andere:

 • motiveren, stimuleren en delegeren;
 • effectief vergaderen;
 • instructie en feedback geven;
 • gesprekken voeren;
 • het maken van een werkplanning;
 • plannen en coördineren van uitvoerende werkzaamheden waaronder beheer en onderhoud;
 • maken van afspraken met medewerkers over te behalen resultaten;
 • initiëren, uitvoeren en rapportage van projecten;
 • het bewaken van de voortgang en indien nodig bijsturen van de uitvoering van werkzaamheden;
 • persoonlijke groei en zelfreflectie.

Veel aandacht voor communicatie en presentatie
De cursist leert een communicatie- of afdelingsplan op te stellen en deze goed te presenteren. Daarnaast besteedt de cursus veel aandacht aan de ontwikkeling van kwaliteit, kwantiteit financiën, continuïteit en beleid, verandering en vernieuwing in de organisatie. Aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en trends is daarbij belangrijk . Per item staat de kwaliteitsverbetering ten opzichte van de klant voorop.

Ook het onderdeel plannen en organiseren neemt een grote plaats in. De cursist leert duidelijke doelen en prioriteiten te stellen, te zorgen voor een realistische planning van de werkzaamheden, voor voldoende inzet van goed gekwalificeerd personeel en het nemen van passende maatregelen bij problemen.

Aansluiting op examenreglement Nationale Raad Zwemveiligheid
Op dit moment werkt de Nationale Raad Zwemveiligheid aan een definitief examenreglement van de opleiding. Dit reglement wordt aan het begin van de opleiding gepresenteerd.