Lesplanning Beroepsopleidingen Zwembadtechniek van ZwemConsult

Het laden van deze pagina kan op telefoons iets langer duren. Ververs zo nodig de pagina.

Plaatsing in een lesgroep vindt plaats op volgorde van aanmelding. Een geplande lesdag en lessenreeks wordt pas definitief gestart bij voldoende cursisten. ZwemConsult behoudt zich het recht voor een cursist naar een andere lesgroep te plaatsen. Inhalen van een gemiste les in een andere lesgroep is onder voorwaarden mogelijk.

Neem contact op met ZwemConsult voor toelichtingen.

Groep TD1 en TD2 012 Dinsdagen

Groep TD1 en TD2 013 Donderdagen

Groep TD3 014 Woensdagen