Mastertraject opleidingen Zwembadtechnicus

Oudcursisten ZwemConsult

Diploma TD1 mag worden overgeslagen maar het diploma TD2 is verplicht om examen te mogen doen voor TD3. Cursisten van ZwemConsult die hun opleiding Zwembadmachinist voltooiden met een diploma na de datum 1 september 2014 hebben automatisch toegang tot de hogere opleidingen. Oudere diploma’s, dus voor deze datum, geven geen dispensatie.

Nieuwe cursisten ZwemConsult

Cursisten die wel een diploma TD2 bezitten maar hun opleiding NIET bij ZwemConsult volgden dienen hun kennis en bekwaamheid nogmaals aan te tonen om te mogen starten met TD3. Hiertoe is een speciale toelatingstoets beschikbaar. Om toegang te krijgen dient u zich eerst te registreren op deze website. Vervolgens stuurt u een mail waarin u verzoekt deze toets te mogen maken. Na enkele werkdagen ontvangt u een reactie.

Cursisten met veel praktijkervaring

Regelmatig bereikt ons een toelatingsverzoek tot de hogere opleidingen op grond van ervaringsdeskundigheid. Het is niet altijd noodzakelijk de gehele opleiding te doorlopen. Met ruime praktijkervaring als Zwembadtechnicus is een groot deel van de lesstof misschien al bekend en eigengemaakt. Juist voor deze groep zijn de toelatingstoetsen een uitkomst. Op deze wijze is aantoonbaar dat de vereiste kennis wordt beheerst.

Masteropleiding

ZwemConsult verzorgt naast de reguliere opleidingen voor TD1 en TD2 ook turbo-opleidingen. Soms worden deze trajecten ook wel “Master” genoemd. Indien de toets TD2 met een ruime voldoende is gemaakt kan een cursist via een zeer kort en intensief opleidingstraject examenvaardig worden. Informeer naar de mogelijkheden.