Nieuws

Lees hier de laatste berichten van ZwemConsult en deze site


Examendatum TD1, TD2 en TD3 NRZ

Op 1 juli en in  januari 2021 zijn de (her)examens gepland bij de NRZ te Nieuwegein.Aanmelden kan via deze link:

Aanmeldingsformulier examen beroepsopleiding Zwembadtechniek


START NIEUW LESJAAR Januari 2020

De lopende opleidingen TD1 en TD2 zijn allen afgerond. De opleiding TD3 is nu halverwege. Gedurende de schoolvakantieperiode van 9 weken (dit omvat de 3 vakantieregio’s in Nederland) staan de lessen stil.

Per ingang van 9 september starten de nieuwe opleidingen. Inschrijven dient uiterlijk augustus te gebeuren. Let op: de toeloop is zeer groot waardoor een wachtlijst onontkoombaar is. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

De lessen TD1 en TD2 worden verzorgd op dinsdagen en donderdagen in het zwembad Dukenburg te Nijmegen. De lessen TD3 eveneens. Maar daar komen uitstapjes bij naar andere grote zwembaden in Nederland.

De eerstvolgende examendatum voor TD1 en TD2 is januari 2020. Het examen voor TD3 moet nog worden vastgesteld.


36 kandidaten geslaagd voor TD2 op 18 juni jl.

Op 18 juni vond het 2e examen TD2 plaats. Van de 41 kandidaten zijn 36 mensen geslaagd. Het overgrote deel was door ZwemConsult opgeleid. Allen gefeliciteerd.


Schrijf dus in voor een opleiding bij ZwemConsult

Onze opleidingen en beoogde eindtermen zijn helder. Wij leiden vakmensen op! Die zeer gewaardeerd worden door het bedrijfsleven. Een baangarantie geven wij niet. Maar onze behaalde resultaten spreken voor zich!