Welkom bij ZwemConsult

De missie van ZwemConsult is alle betrokkenen in de ZwembadBranche optimaal te scholen, te ondersteunen en te begeleiden. Daarbij streven we naar objectiviteit. De natte branche kent vele stromingen in het denken en praktiseren. Voor een buitenstaander zijn de merites lastig te doorgronden. Subjectieve adviezen zijn gemeengoed. Maar niet bij ZwemConsult! Externe invloeden zijn aan ons niet besteed. Het belang van onze klant, u dus, staat centraal.


De bedrijfsnaam Onderwijsinstituut ZwemConsult B.V. geeft het kerndoel aan van onze organisatie. Opleiden is ons specialisme.


Maar ZwemConsult kent echter vijf afdelingen:
Coaching staat voor ondersteuning en begeleiding van professionals, studenten en toekomstige instromers.
Education staat voor scholing en training op alle niveaus.
Consultancy staat voor intensieve ondersteuning bij veranderingsprocessen voor organisaties en personen.
Lesonline is een digitale leeromgeving ter ondersteuning van de theorie en praktijklessen.
e-zwemles is een online zwemlesmethode voor ouders die hun kind zelf willen onderwijzen.


Coaching, ofwel het begeleiden en trainen van betrokkenen, omvat bij ons alle belanghebbenden. Iedereen kan op onze hulp rekenen. Eigenaren en beheerders van zwembaden kampen regelmatig met vragen. Exploitanten worstelen regelmatig met tegengestelde wetgeving en belangen. Managers vragen zich regelmatig af hoe ze hun opdrachtgever bekwaam dienen te adviseren en tegelijk de medewerkers optimaal aan te sturen. Medewerkers op alle functieniveaus in de branche vragen zich af hoe hun plichten en rechten zijn geregeld. Toekomstige medewerkers en studenten zien door de bomen het bos niet meer en wensen inzicht. Ouders van zwemleskinderen snappen de vele tegenstellingen in de berichtgevingen niet en verzoeken onafhankelijk advies. Zwemleskinderen tenslotte snappen het niet meer, welk zwemdiploma is nu het echte? ZwemConsult weet alle antwoorden.


Education, ofwel scholing en opleiden op alle niveaus. Onze kennis is constant actueel door bijscholing. ZwemConsult verzorgt al vele decennia zwemlessen. Op basis hiervan ontwikkelden wij een enorme praktijkgerelateerde expertise. Ons scholingsaanbod is altijd modern en op de toekomst voorbereid. ZwemConsult beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in de breedste zin van het woord. De initiator vervulde alle functieniveaus van toezichthouder tot directeur van een sportbedrijf. Ook als technisch specialist, ook wel zwembadtechnicus genoemd. Docenten van of namens ZwemConsult zijn zeer ervaren en volledig onderwijsbevoegd. Voor het bord in het leslokaal maar vooral ook in de echte praktijk!


Consultancy, ofwel raadgeving en onafhankelijk advies. ZwemConsult ondersteunt complexeigenaren, exploitanten en managers bij praktisering van de werkzaamheden. De markt verandert snel. Op welke wijze dienen we hierop in te spelen? ZwemConsult is intensief betrokken bij alle disciplines op alle niveaus en beschikt over uitgebreide netwerken. Actuele aanpassingen in visies vormen de basis voor toekomstige ontwikkelingen. Begeleiding door ons betekent automatisch objectieve advisering en grensoverstijgende oplossingen. Wij zijn de beste onafhankelijke partner voor iedere situatie.


Lesonline, vormt de digitale leeromgeving van ZwemConsult. Alle lessen worden verzorgd met theoretisch lesmateriaal in boekvorm en in de echte praktijk op vele leslocaties. Lesonline vormt een digitaal platform ter ondersteuning. Langs deze weg kan filmmateriaal en ondersteunend materiaal worden aangeboden. Ook de koppeling met aanvullende informatie van partners en derden is langs deze weg snel toegankelijk. Lesonline kan ook separaat worden gebruikt voor zelfstudie of kennisbank. Lesonline werkt op alle platforms van desktop tot en met mobiele telefoon.


e-zwemles, ZwemConsult ontwikkelde omstreeks 2010 de basis voor zwemles geven op afstand per computer. Hierbij blijft de vakleerkracht buiten beeld en verzorgt de ouder van het kind de zwemles zelf op locatie. Lesgeven op afstand dus! Via het medium e-learning. Op deze website vindt u de benodigde informatie en interactieve lesinhoud. e-zwemles is gratis beschikbaar.