Hoofd technische dienst

Uitstroomprofiel TD4: Hoofd technische dienst

Het Hoofd Technische Dienst beheerst alle disciplines. Geeft leiding aan de technische dienst. Is belast met het opstellen van en de controle op de onderhoudsplanning. Adviseert de directie planmatig en budgettair. Is budgethouder. Om examen te mogen doen is het bezit van de NPZ-Branchecertificaten TD1, 2 en 3 en de certificeringen VP (Vakbekwaam Persoon) en VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) verplicht. De opleiding omvat tien vakdisciplines.

  1. Uitgebreide kennis en vaardigheid zwemwaterinstallaties (TZ4).
  2. Uitgebreide kennis en vaardigheid luchtbehandelingsinstallaties (TL4).
  3. Uitgebreide kennis en vaardigheid drinkwaterinstallaties (TS4).
  4. Uitgebreide kennis en vaardigheid riolering en lozingen (TR4).
  5. Uitgebreide kennis en vaardigheid elektrische installaties (TE4).
  6. Uitgebreide kennis en vaardigheid verwarmingsinstallaties (TV4).
  7. Uitgebreide kennis en vaardigheid meet- en regeltechniek (TM4).
  8. Uitgebreide kennis en vaardigheid bouwkundige aspecten (BC4).
  9. Uitgebreide kennis van Wettelijke kaders en voorschriften (WB4).
  10. Uitgebreide kennis van en vaardigheid in Beheer en management (M4).
Hoofd technische dienst
Waardeer deze pagina