Senior medewerker technische dienst

Uitstroomprofiel TD3: Senior medewerker technische dienst

De Senior Medewerker Technische Dienst beheerst alle technische werkzaamheden en kan deze zelfstandig verrichten onder verantwoording van het Hoofd Technische Dienst. Is belast met de uitvoering van de onderhoudsplanning. Adviseert het Hoofd Technische Dienst of management planmatig en budgettair. Om examen te mogen doen is het bezit van de NRZ-Branchecertificaten TD1 en TD2 verplicht. Alsook de certificering VOL-VCA. De opleiding omvat tien vakdisciplines.

  1. Uitgebreide theoretische kennis van zwemwaterinstallaties (TZ3).
  2. Praktische kennis van de luchtbehandelingsinstallaties (TL3).
  3. Praktische kennis van drinkwaterinstallaties (TS3).
  4. Praktische kennis van riolering en lozingen (TR3).
  5. Praktische kennis elektrische installaties (TE3).
  6. Praktische kennis van verwarmingsinstallaties (TV3).
  7. Praktische kennis van meet- en regeltechniek (TM3).
  8. Praktische kennis van bouwkundige aspecten (BC3).
  9. Praktische kennis van Wettelijke kaders en veiligheidsvoorschriften (WB3).
  10. Praktische kennis van Beheer en management (M3).

[googlepdf url=”http://zwembadopleidingonline.nl/wp-content/uploads/2017/10/Senior-Medewerker-technische-dienst-27102017.pdf” ]

 

Certificaten van ZwemConsult zijn erkend door de NRZ en geven toegang tot het nationale examen