Over ZwemConsult

ZwemConsult kent drie afdelingen:

Coaching – intervisie voor studenten en professionals
Education – specialistische scholing en training
Consultancy – supervisie bij veranderingsprocessen binnen organisaties

Coaching op basis van intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collegae om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden.

Education ofwel onze scholing en training is intensief gericht op het verwerven en behouden van kennis en praktische bekwaamheid in het gehele werkveld van de ZwembadBranche. Hierbij onderscheiden wij het “natte” en “vette” terrein. Onder “nat” verstaan we alle openbaar toegankelijke ruimten van de zwemaccommodatie. De besloten ruimten behoren tot de “vette” afdeling zwembadtechniek. De opleidingen voor het “natte” segment omvatten onder andere de functies lifeguard en zwemonderwijzer. De opleidingen voor het “vette” segment omvatten de functies medewerker technische dienst en facilitair.

Consultancy verlenen wij op basis van supervisie. Dit is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Voor professionals die met mensen werken is het vaak moeilijk hun eigen voorkeuren, gedragingen en strevingen niet door te laten werken in hun contacten met de collegae, klanten en cliënten. Supervisie leert hen daar zicht op op te krijgen en adequaat te handelen.

Over ZwemConsult
Waardeer deze pagina